Address: ShuangHuiYuan 7-1-102, ShuangQiao, ChaoYang, Beijing, China, 100024
Tel: +86-10-65450400
Fax: +86-10-65702931
Mobile: +86-13366631890 13910918482
Email: foreignerhrinchina@gmail.com
         710683745@qq.com

Photos of the schools

ESL Teachers’Feedback